onsdag 6 mars 2013

Skrivmallar till historieprov

1a. Vilka orsaker ligger bakom att just din revolution uppstod? Vilken orsak tror du hade störst betydelse för att revolutionen startade?

b. Beskriv kortfattat hur  revolutionen gick till och nämn i beskrivningen några personer som                 hade viktiga roller i revolutionen samt på vilket sätt de var framträdande. 


c. Vilka kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser förde revolutionen med sig? Vilken konsekvens tror du har haft störst betydelse?

2. Varför har industriella revolutionen sin bakgrund i just England?


Skrivmall till fråga 1a-c och 2

Jag vill förklara hur ......................................................................................................
Först ............................................................................................................................
Därefter .......................................................................................................................
Sedan ..........................................................................................................................
Detta förorsakar att ......................................................................................................
Alltså ...........................................................................................................................3. Vilka samband kan man se mellan den amerikanska revolutionen och den franska revolutionen?


Skrivmall till uppgift 3

Trots att ..... ......... och ..... ............ är olika liknar de varandra väldigt mycket på vissa punkter. De har till exempel båda ....................................................................................................................... 
En annan likhet är .....................................................................................................................
En tredje likhet är .......................................................................................................................
De liknar också varandra för att .................................................................................................
Slutligen är de båda ...................................................................................................................

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar